Професія : Адміністратор

admin

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Професія---4222 Адміністратор

Кваліфікація---Адміністратор

Повинен знати:

постанови, розпорядження,накази та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства; організаційну структуру управління підприємства; права і обов"язки працівників, режим їх роботи; правила і методи організації процесу обслуговування відвідувачів; асортимент послуг, що реалізуються; основи маркетингу; принципи планування та оформлення приміщень, вітрин, організації реклами; основи економіки, організації праці і управління; основи законодавства про працю.

Повинен уміти :

забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Створювати для них комфортні умови. Здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей. Консультувати відвідувачів з питань наявних послуг. Вживати заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядати претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів і вживати відповідних організаційно-технічних заходів. Здійснювати контроль за раціональним оформленням  приміщень, стежити за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будівлі. Забезпечувати чистоту і порядок в приміщеннях і на прилеглих до них територіях. Контролювати дотримання робітниками підприємства, установи, організації (далі--підприємство) трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту. Інформувати керівництво підприємства про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживати заходів щодо їх ліквідації, здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.

2 .Загальнопрофесійні вимоги

Повинен :

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм,методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачуваних негативних явищ ( пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

3 . Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи .

4 . Сфера професійного використання випускника

а) роботи, які є загальними для всіх видів економічної діяльності

б) організація сфери обслуговування відвідувачів

в) організація і контроль за ; раціональним використанням приміщень

г) організація  і  контроль  за  дотриманням  робітниками трудової і виробничої дисципліни

д) роботи, характерні для офіс- менеджерської діяльності

5 . Специфічні вимоги

---Вік: після закінчення терміну навчання--- не менше 18 років.

---Стать : жіноча, чоловіча .

---Медичні обмеження .

Початок навчання по даній професії буде зазначено в АНОНСі.