Професія : Продавець продовольчих товарів

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУПрофесія ---5220 Продавець продовольчих товарів

Кваліфікація----- 3 розряд

 

 

1 .Кваліфікаційні вимоги :

асортимент товарів, класифікацію, характеристику, сировину, харчову цінність товарів, терміни зберігання даної групи, роздрібні ціни на товари, ознаки доброякісності , види браку,відходів і порядок їх списання , правила розшифрування штрихового коду товару, зчитування даних маркування товарів, порядок розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання. Правила використання та призначення виробничого інвентара, інструментів, ваговимірювальних приладів, посуду; форми і методи обслуговування покупців, правила продажу продовольчих товарів, правила торговельного обслуговування населення; порядок проведення інвентаризації; основи ціноутворення та оподаткування; сфери застосування інформаційних технологій, основи правового регулювання в торгівлі, правила і норми охорони праці, правила протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинна уміти :

приймати товари; перевіряти заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу, підраховувати штучні товари, перевіряти якість за зовнішнім виглядом. Забезпечувати зберігання товарів за кількістю та якістю. Готувати товари до продажу : перевіряти цілісність пакування, розпаковувати із зовнішньої тари, перевіряти наявність маркувальних даних і якість після зберігання; перебирати, протирати, зачищати, нарізати, фасувати товари; забезпечувати наявність відповідно оформлених цінників; розміщувати і викладати товари за групами, видами, сортами з дотриманням правил товарного сусідства. Готувати робоче місце до роботи : встановлювати і перевіряти справність ваговимірювальних приладів, реєстраторів розрахункових операцій, виробничого інвентара, інструментів: отримувати і готувати пакувальний матеріал. Пропонувати і показувати товари. Консультувати покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність товарів. Пропонувати взаємозамінні і нові товари а також супутні товари.Нарізати зважувати і упаковувати товари, підраховувати вартість покупки, перевіряти реквізити чека, видавати покупку. Підраховувати гроші, здавати їх у встановленому порядку. Прибирати нереалізовані товари і тару. Готувати товари до інвентаризації. Контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації продуктів(що швидко і надто швидко псуються).Брати участь в оформленні прилавкових вітрил.

2 .Загальнопрофесійні вимоги

Повинна :

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) не допускати браку в роботі;

в) знати і виконувати вимоги нормативних актів і прийомів безпечного ведення робіт;

г) додержуватись норм технологічного процесу;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачуваних негативних явищ ( пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

3. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

4 . Сфера професійного використання випускника

---торгівля та громадське харчування.Торгівля продовольчими товарами ( за видами).

5 . Специфічні вимоги

---Вік : після закінчення терміну навчання--- не менше 18 років.

---Стать : жіноча, чоловіча .

---Медичні обмеження .

Початок навчання по даній професії буде зазначено в АНОНСі.