Про заклад

Навчально-виробничий процес у Центрі – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів, потреб ринку праці та врахувань вимог роботодавців. Він грунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань на спільній діяльності педагогічних працівників, слухачів, колективів підприємств, установ та організацій.

Основні напрями діяльності Центру:

- здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, які зареєстровані в державній службі зайнятості, відповідно до ліцензованих в установленому порядку професій, спеціальностей та обсягів навчання;

- проведення в межах ліцензованих професій, спеціальностей та обсягів навчання, на договірних умовах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій, установ, а також приватних осіб

- організація навчально-виробничого процесу та забезпечення належної якості професійного навчання слухачів, обрання форм та методів навчання;

- навчально-виробнича, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

- розробка за погодженням з Івано-Франківським обласним центром зайнятості робочих навчальних планів з професій навчальних програм з навчальних предметів на основі стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій або типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;

- укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також фізичними особами для проведення виробничого навчання (практики) слухачів;

- організація виробничого навчання слухачів на виробництві та у сфері послуг;

- співпраця та взаємодія з роботодавцями, соціальними партнерами, засобами масової інформації з метою якісного надання послуг з професійного навчання безробітних;

- проведення профорієнтаційної, інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців, безробітних та інших верств населення;

- участь у розробці регіональної Програми зайнятості населення та визначення обсягів, напрямів професійного навчання безробітних з врахуванням замовлення роботодавців та потреб ринку праці.Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти ДСЗ за рішенням Державної акредитаційної комісії (протокол №115 від 31.03.2015 року) отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності з:

 

Ліцензія

а також проводить навчання на короткотермінових курсах цільового призначення за різноманітними напрямами згідно навчальних планів для безробітних, які знаходяться на обліку у міських, районних та міськрайонних центрах зайнятості області.

Згідно рішення Акредитаційної комісії від 20 грудня 2016 року, Протокол №123, Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості визнано атестованим

 

Cвідоцтво про атестаціюПрацівники центру ПТО ДСЗ


Директор

Гопайнич Марія Григорівна
e-mail: cpto_if@ukr.net, тел.(0342-)52-42-39

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

Мислюк Оксана Михайлівна
тел.(0342) 52-42-40


Головний бухгалтер

Садовий Віталій Васильович
тел.(0342) 52-42-40


Провідний бухгалтер

Курей Оксана Ігорівна
тел.(0342) 52-42-40


Провідний юрисконсульт


тел.(0342) 52-42-40


Методист

Касіян Златослава Любомирівна
тел.(0342) 52-42-40


Завідувач господарства

Мількіна Оксана Йосипівна
тел.(0342)52-42-41


Майстер виробничого навчання

Криховецька Леся Іванівна


Провідний інженер з охорони працік

Вітовська Марія Юріївна


Провідний інженер-електронік

Бортник Галина Мирославівна


Секретар-друкарка


Водій

Якимів Богдан Іванович