Законодавчо-нормативна база

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999р. № 956 «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту».

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах».

3. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 27.12.2006р. № 500/861 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві».

4. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України від 31.12.1998р. № 201/469 «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту».

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000р. № 225 «Про затвердження Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2007р. № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах».

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.1998р. № 1240 «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.1999р. № 992 «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики».

8а. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 770 «Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики».

9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України»

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників».

11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2001р. № 459 «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах».

12. Наказ Міністерства освіти України від 27.10.1999р. № 370 «Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України».

13. Наказ Міністерства освіти України від 20.12.1993р. № 455 «Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України».

14. Закон України «Про зайнятість населення»

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2013р. № 340 «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»

16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015р. № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту»

17. Постанова Кабінету міністрів України від 03.05.2012р. № 353 «Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів».

18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013р. № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці»

20. Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 16.12.2013р. № 875/1776 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»

Перелік нормативно-правових документів щодо організації методичної роботи в закладах ПТО

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000р. № 582 «Про Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі».

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.1996р. № 200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів».

5. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України від 20.09.2011р. №ДЦ-06-6616/0/6-11 «Методичні рекомендації про порядок організації та проведення підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення».